AlapszabĂĄly

FELIS HUNGARICA – MAGYAR MACSKÁSOK EGYESÜLETE

ALAPSZABÁLYÁNAK KIVONATA

(A teljes alapszabĂĄly letölthetƑ pdf formĂĄtumban)

1.§.Az egyesĂŒlet neve „Felis Hungarica” Magyar MacskĂĄsok EgyesĂŒlete (FH /Felis Hungarica)
Az egyesĂŒlet neve angolul: Felis Hungarica
Székhelye:2089 Telki, Levendula u.37.

Az EgyesĂŒlet elektronikus levĂ©lcĂ­me: info@macskaegyesulet.hu

PecsĂ©tje: körpecsĂ©t kiĂ­rĂĄs FELIS HUNGARICA MAGYAR MACSKÁSOK EGYESÜLETE ĂŒlƑ macskafigurĂĄval. Kis pecsĂ©t ugyanaz.
Embléma: ugyanaz, mint a nagy pecsét.
AlapĂ­tĂĄsi Ă©ve:2005
SzámlavezetƑ bank: MKB
BankszĂĄmlaszĂĄm: 10300002-10490617-49020014
IBAN: HU04 10300002-10490617-49020014

A FELIS HUNGARICA Magyar MacskĂĄsok EgyesĂŒlete a Budapest KörnyĂ©ki TörvĂ©nyszĂ©k ĂĄltal nyilvĂĄntartĂĄsba vett orszĂĄgos hatĂĄskörƱ egyesĂŒlet

3.§. Az FH jogi személy
4.§. Az egyesĂŒlet 2006.09.13.-tĂłl tagja a Federation Internationale Feline (FIFe)-nek azaz a MacskĂĄsok Nemzetközi SzövetsĂ©gĂ©nek.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA

6.§

CÉLJA: Valamennyi macskafajta tenyĂ©sztĂ©se, ĂĄllatvĂ©delem tĂĄmogatĂĄsa, a tagok szakmai kĂ©pzĂ©se, tovĂĄbbkĂ©pzĂ©se, Ă©rdekvĂ©delme, kapcsolatteremtĂ©s hasonlĂł cĂ©lkitƱzĂ©sƱ hazai Ă©s kĂŒlföldi szervezetekkel. TovĂĄbbi cĂ©lja a tenyĂ©sztƑi munka, azon belĂŒl a fajmacska tenyĂ©sztĂ©s szervezĂ©se Ă©s hiteles nyilvĂĄntartĂĄsa.
CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGE:
-nemzeti és nemzetközi macskakiållítåsok, és mås rendezvények szervezése.
A macskakiĂĄllĂ­tĂĄsokon biztosĂ­tja az ĂĄllatorvosi felĂŒgyeletet, a bĂ­rĂĄlatok FIFe rendszerƱ lebonyolĂ­tĂĄsĂĄt Ă©s az ott elĂ©rt eredmĂ©nyek nemzetközi elismertetĂ©sĂ©t. SegĂ­ti Ă©s ellenƑrzi tagjainak kĂŒlföldi FIFe kiĂĄllĂ­tĂĄsokon valĂł rĂ©szvĂ©telĂ©t.
-klubnapok elƑadĂĄsok tartĂĄsa, jog Ă©s Ă©rdekvĂ©delem, törzskönyvezĂ©s, nyilvĂĄntartĂĄs vezetĂ©se, nyilvĂĄntartĂĄssal kapcsolatos feladatok ellĂĄtĂĄsa, rĂ©szvĂ©tel mĂĄs szervezetek rendezvĂ©nyein, lapkiadĂĄs.
– TörzskönyvezĂ©si szabĂĄlyzata kizĂĄrĂłlagos joggal szervezi Ă©s vĂ©gzi a tagjai ĂĄltal tenyĂ©sztett vagy importĂĄlt macskĂĄk FIFe ĂĄltal elismert törzskönyvezĂ©sĂ©t. A törzskönyvezĂ©si szabĂĄlyzat kĂ©szĂ­tĂ©se Ă©s mĂłdosĂ­tĂĄsa sorĂĄn a File mindenkori elƑírĂĄsait betartja.
– teljesĂ­ti a FIFe tagsĂĄgbĂłl adĂłdĂł kötelezettsĂ©geket.

II. TAGSÁGI VISZONY, TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

7§
Az egyesĂŒlet tagjai lehetnek (bĂĄrmely fajtatiszta vagy fajta nĂ©lkĂŒli macskĂĄt tartĂł, tenyĂ©sztƑ, vagy kedvelƑ) termĂ©szetes szemĂ©lyek, ha nyilatkozik a belĂ©pĂ©si szĂĄndĂ©krĂłl elfogadjĂĄk az alapszabĂĄly cĂ©lkitƱzĂ©seit. A lĂ©tesĂ­tƑ okirat alapjĂĄn az egyesĂŒlet tagjait terhelƑ kötelezettsĂ©gek teljesĂ­tĂ©sĂ©t vĂĄllalja.
Az egyesĂŒletnek nem lehet tagja, aki ĂĄllatkĂ­nzĂĄs miatt hatĂłsĂĄgi, vagy bĂ­rĂłsĂĄgi elmarasztalĂĄsban rĂ©szesĂŒlt
1. A tagok vĂĄllaljĂĄk, hogy az EgyesĂŒlet rĂ©szĂ©re szemĂ©lyenkĂ©nt 6000 Ft, azaz hatezer Forint vagyoni hozzĂĄjĂĄrulĂĄst nyĂșjtanak tagdĂ­j cĂ­men
2. A vagyoni hozzĂĄjĂĄrulĂĄst az EgyesĂŒlet nevĂ©re nyitott szĂĄmlĂĄra kell ĂĄtutalni, illetve az egyesĂŒlet szĂ©khelyĂ©n befizetni.
Szolgåltatåst kedvezményes åron csak a tårgyévre befizetett tagdíj ellenében lehet igénybe venni.

8§.
A tagsĂĄgi viszony keletkezĂ©sĂ©nek idƑpontja: alapĂ­tĂł tagok esetĂ©ben az alakulĂł közgyƱlĂ©s napja, tovĂĄbbi tagok esetĂ©ben a nyilvĂĄntartĂĄsba vĂ©tel napja. A tag felvĂ©teli kĂ©relmĂ©t az egyesĂŒlet elnökĂ©nek kĂŒldi meg. ElfogadĂĄs esetĂ©n az elfogadĂł nyilatkozat kĂ©zhezvĂ©telĂ©t követƑen 8 napon belĂŒl tagdĂ­jĂĄt az egyesĂŒlet szĂ©khelyĂ©n befizeti, vagy a szĂĄmlĂĄra utalja. A tagot a tagdĂ­j befizetĂ©se utĂĄn lehet nyilvĂĄntartĂĄsba venni. A tagok minden Ă©vben sorszĂĄmozott TAGKÁRTYÁT kapnak. A TAGKÁRTYA tartalmazza az FH emblĂ©mĂĄjĂĄt, az FH pontos cĂ­mĂ©t, a tagnyilvĂĄntartĂĄs szĂĄmĂĄt. A tag nevĂ©t, cĂ­mĂ©t a belĂ©pĂ©s Ă©vĂ©ben a nyilvĂĄntartĂĄsba vĂ©tel keltĂ©t, kĂ©sƑbb az Ă©ves tagdĂ­j befizetĂ©sĂ©nek idƑpontjĂĄt. Az Ă©rvĂ©nyessĂ©gi Ă©vet, az FH kis pecsĂ©tjĂ©t, az elnök alĂĄĂ­rĂĄsĂĄt. A tagfelvĂ©teli kĂ©relemrƑl, illetve annak elutasĂ­tĂĄsĂĄrĂłl az elnök a kĂ©relem kĂ©zhezvĂ©telĂ©tƑl 30 napon belĂŒl dönt. A felvĂ©teli kĂ©relem indoklĂĄs nĂ©lkĂŒl elutasĂ­thatĂł. A döntĂ©s ellen fellebbezĂ©si lehetƑsĂ©g nincs.

9.§.
Tagsågi viszony megszƱnik:
a) a tag kilĂ©pĂ©sĂ©vel. A kilĂ©pĂ©srƑl Ă­rĂĄsban kell nyilatkozni, azt az elnöknek kell cĂ­mezni. A tagsĂĄgi viszony a kilĂ©pĂ©srƑl szĂłlĂł nyilatkozat egyesĂŒlet ĂĄltali ĂĄtvĂ©telĂ©nek napjĂĄn szƱnik meg. A kilĂ©pĂ©s a tagot terhelƑ vagyoni kötelezettsĂ©g teljesĂ­tĂ©se alĂłl nem mentesĂ­t.

b) a tagsĂĄgi jogviszony egyesĂŒlet ĂĄltali felmondĂĄsĂĄval; A tagdĂ­j tĂĄrgyĂ©v elsƑ napjĂĄtĂłl esedĂ©kes, megelƑzƑ Ă©vi tagkĂĄrtya tĂĄrgyĂ©v mĂĄrcius 31.-ig Ă©rvĂ©nyes. A tagsĂĄg tagdĂ­jhĂĄtralĂ©k miatt akkor mondhatĂł fel, ha az Elnök azt megelƑzƑen Ă­rĂĄsban, igazolhatĂł mĂłdon felhĂ­vta a tagot a tagdĂ­jhĂĄtralĂ©k megfizetĂ©sĂ©re Ă©s a fizetĂ©si hatĂĄridƑ eredmĂ©nytelenĂŒl telt el: FizetĂ©si hatĂĄridƑ: felszĂłlĂ­tĂĄs vĂ©telĂ©tƑl szĂĄmĂ­tott 30 nap.
Az elnöksĂ©g a felmondĂĄst elrendelƑ hatĂĄrozatĂĄt Ă­rĂĄsban közli a taggal. A hatĂĄrozat ellen fellebbezĂ©snek helye nincs, azt a törvĂ©nyszĂ©k elƑtt lehet megtĂĄmadni.
A tagot a tagnyilvĂĄntartĂĄsbĂłl az egyesĂŒlet tagjai közĂŒl tagdĂ­jhĂĄtralĂ©k miatt akkor kell törölni, ha az elnöksĂ©g azt megelƑzƑen Ă­rĂĄsban, igazolhatĂł mĂłdon felhĂ­vta a tagot a tagdĂ­jhĂĄtralĂ©k megfizetĂ©sĂ©re Ă©s a fizetĂ©si hatĂĄridƑ eredmĂ©nytelenĂŒl telt el. Ha a tagdĂ­j meg nem fizetĂ©se miatt a tagot az egyesĂŒlet tagjai közĂŒl törlik, tagsĂĄga az egyesĂŒletben megszƱnik.
Az elnöksĂ©g törlĂ©st elrendelƑ hatĂĄrozatĂĄt az elnöksĂ©gnek közölnie kell a taggal. TAGSÁGI VISZONYT Ășjra lĂ©tesĂ­thet, ez esetben az Ășj belĂ©pƑkre Ă©rvĂ©nyes regisztrĂĄciĂłs szabĂĄlyok Ă©rvĂ©nyesek.
c) a tag kizĂĄrĂĄsĂĄval;
A tagsĂĄg megszƱnik, ha a tagot a közgyƱlĂ©s az egyesĂŒletbƑl kizĂĄrja
A tagot az egyesĂŒletbƑl ki lehet zĂĄrni, az egyesĂŒlet alapszabĂĄlyĂĄt vagy közgyƱlĂ©si hatĂĄrozatĂĄt sĂșlyosan vagy ismĂ©telten sĂ©rtƑ magatartĂĄsa esetĂ©n.
Az Fegyelmi BizottsĂĄg elsƑ fokon, a közgyƱlĂ©s mĂĄsodfokon – bĂĄrmely egyesĂŒleti tag vagy egyesĂŒleti szerv kezdemĂ©nyezĂ©sĂ©re – a taggal szemben kizĂĄrĂĄsi eljĂĄrĂĄst folytathat le. Ezzel kapcsolatos szabĂĄlyozĂĄst Ă©s az egyĂ©b fegyelmi vĂ©tsĂ©geket Ă©s következmĂ©nyeket az AlapszabĂĄly fegyelmi szabĂĄlyzat tartalmazza. (Ld. IX. fejezet)

A tagot az egyesĂŒletbƑl jogerƑs döntĂ©ssel kizĂĄrni csak a közgyƱlĂ©s ĂĄltal elfogadott e szabĂĄlyzatba foglalt meghatĂĄrozott eljĂĄrĂĄs lefolytatĂĄst követƑen lehet.
A tagot az egyesĂŒlet elnöke Ă­rĂĄsban, igazolhatĂł mĂłdon Ă©rtesĂ­ti a kizĂĄrĂĄsi eljĂĄrĂĄs megindĂ­tĂĄsĂĄrĂłl. SzĂŒksĂ©g esetĂ©n, kĂŒlönösen az ĂŒgy bonyolultsĂĄgĂĄra tekintettel a fegyelmi eljĂĄrĂĄst lefolytatĂł szervek több ĂŒlĂ©sen is dönthet a kizĂĄrĂł hatĂĄrozat elfogadĂĄsĂĄrĂłl. A fegyelmi szervek biztosĂ­tjĂĄk az Ă©rintett tag szĂĄmĂĄra a vĂ©dekezĂ©s lehetƑsĂ©gĂ©t, amely alapjĂĄn szemĂ©lyesen nyilatkozatot tehet a fegyelmi szervek elƑtt, bizonyĂ­tĂĄsi eszközzel Ă©lhet (pl. tanĂș meghallgatĂĄsĂĄt javasolhatja, okiratot mutathat be), Ă­rĂĄsbeli beadvĂĄnyt nyĂșjthat be, jogi kĂ©pviselƑt vehet igĂ©nybe. A jogerƑs kizĂĄrĂł hatĂĄrozatot, annak elfogadĂĄsĂĄt követƑ 8 napon belĂŒl az elnök Ă­rĂĄsban, ajĂĄnlott tĂ©rtivevĂ©nyes levĂ©lkĂŒldemĂ©ny ĂștjĂĄn vagy az ĂĄtvĂ©telt igazolhatĂł egyĂ©b mĂłdon kĂ©zbesĂ­ti a kizĂĄrĂĄssal Ă©rintett tagnak. A tag kizĂĄrĂĄsĂĄt kimondĂł hatĂĄrozatot Ă­rĂĄsba kell foglalni Ă©s indokolĂĄssal kell ellĂĄtni; az indokolĂĄsnak tartalmaznia kell a kizĂĄrĂĄs alapjĂĄul szolgĂĄlĂł tĂ©nyeket Ă©s bizonyĂ­tĂ©kokat, tovĂĄbbĂĄ a jogorvoslati lehetƑsĂ©grƑl valĂł tĂĄjĂ©koztatĂĄst.
d) a tag halålåval, mely esetben a tagot a nyilvåntartåsból a tudomåsszerzéssel egyidejƱleg törölni kell.

10§. A TAGOK JOGAI:
Az EgyesĂŒlet tagjait egyenlƑ jogok illetik meg, egyenlƑ kötelezettsĂ©gek terhelik jogaikat a tagok szemĂ©lyes aktivitĂĄs ĂștjĂĄn gyakoroljĂĄk.
Az EgyesĂŒlet tagjainak jogai:
a/ jogosult az EgyesĂŒlet tevĂ©kenysĂ©gĂ©ben rĂ©szt venni.
b/ jogosult rĂ©szt venni az EgyesĂŒlet KözgyƱlĂ©sĂ©n, ott felszĂłlalĂĄsi tanĂĄcskozĂĄsi, indĂ­tvĂĄnyozĂĄsi Ă©s szavazĂĄsi jogot gyakorolhatnak,
c/ az EgyesĂŒlet tevĂ©kenysĂ©gĂ©vel illetve mƱködĂ©sĂ©vel kapcsolatban Ă©szrevĂ©teleket, javaslatokat tehet.
d/ összefĂ©rhetetlensĂ©gi Ă©s elfogadĂł nyilatkozata alapjĂĄn az EgyesĂŒlet bĂĄrmely vezetƑ tisztsĂ©gĂ©re megvĂĄlaszthatĂł Ă©s ĂșjravĂĄlaszthatĂł, ha a törvĂ©nyben foglalt feltĂ©teleknek eleget tesz.
e/jogosultak rĂ©szt venni az EgyesĂŒlet rendezvĂ©nyein:
f/igĂ©nybe vehetik az EgyesĂŒlet szolgĂĄltatĂĄsait Ă©s az egyesĂŒlet ĂĄltal nyĂșjtott kedvezmĂ©nyeket,
g/a testĂŒleti szervek vezetƑitƑl, valamint a tisztsĂ©gviselƑktƑl tĂĄjĂ©koztatĂĄst kĂ©rhet az EgyesĂŒlet tevĂ©kenysĂ©gĂ©rƑl,
h/ indĂ­tvĂĄnyt tehet a közgyƱlĂ©s Ă©s az elnöksĂ©gi ĂŒlĂ©s napirendi pontjaira.

i/betekinthet az EgyesĂŒlet nyilvĂĄntartĂĄsaiba,
j/az EgyesĂŒlet valamennyi tagja a vezetƑ tisztsĂ©gviselƑ megvĂĄlasztĂĄsakor Ă©s az EgyesĂŒlet legfƑbb szervĂ©nek egyĂ©b hatĂĄrozatai meghozatalakor szemĂ©lyenkĂ©nt egy szavazattal rendelkeznek.
k) jog és érdekvédelem illeti meg.
l/tagok egyharmada Ă­rĂĄsban az ok Ă©s a cĂ©l megjelölĂ©sĂ©vel rendkĂ­vĂŒli közgyƱlĂ©s Ă©s rendkĂ­vĂŒli elnöksĂ©gi ĂŒlĂ©s összehĂ­vĂĄsĂĄt kezdemĂ©nyezheti.
m/ tag tagsågi jogait személyesen gyakorolhatja.
n/ A tag tagsĂĄgi jogviszonyĂĄt az egyesĂŒlet kĂ©pviselƑjĂ©hez intĂ©zett Ă­rĂĄsbeli nyilatkozattal bĂĄrmikor, indokolĂĄs nĂ©lkĂŒl megszĂŒntetheti.
o/ az alapszabĂĄlyban meghatĂĄrozott idƑn belĂŒl a tagok Ă©s az egyesĂŒlet szervei a közgyƱlĂ©st összehĂ­vĂł szervtƑl vagy szemĂ©lytƑl a napirend kiegĂ©szĂ­tĂ©sĂ©t kĂ©rhetik, a kiegĂ©szĂ­tĂ©s indokolĂĄsĂĄval.
p./a tagot tĂĄjĂ©koztatĂĄsi kötelezettsĂ©g illeti meg, melyet az egyesĂŒlet az e-mail cĂ­mmel rendelkezƑ tagok esetĂ©ben az e-mail cĂ­mre juttat el.

11.§ Az EgyesĂŒlet tagjainak kötelessĂ©gei:
a) kötelesek megtartani az AlapszabĂĄly Ă©s egyĂ©b egyesĂŒleti szabĂĄlyzatok rendelkezĂ©seit, illetƑleg az EgyesĂŒlet közgyƱlĂ©sĂ©nek, elnöksĂ©gĂ©nek Ă©s mĂĄs szerveinek hatĂĄrozatait:
b) kötelesek teljesĂ­teni az EgyesĂŒlet tevĂ©kenysĂ©gĂ©vel kapcsolatosan önkĂ©nt elvĂĄllalt feladataikat, Ă©s tƑlĂŒk elvĂĄrhatĂł mĂłdon elƑsegĂ­theti az EgyesĂŒlet cĂ©lkitƱzĂ©seinek megvalĂłsĂ­tĂĄsĂĄt:
c) kötelesek a tagdĂ­jat kĂ©sedelem nĂ©lkĂŒl befizetni:
d) Az EgyesĂŒlet tagja nem veszĂ©lyeztetheti az EgyesĂŒlet cĂ©ljĂĄnak megvalĂłsĂ­tĂĄsĂĄt, Ă©s az EgyesĂŒlet tevĂ©kenysĂ©gĂ©t
e) Az EgyesĂŒlet tagja köteles az egyesĂŒlettƑl hozzĂĄ Ă©rkezƑ felhĂ­vĂĄsokra a felhĂ­vĂĄsban megadott hatĂĄridƑn belĂŒl vĂĄlaszolni, a kĂ©rt adatokat-kĂŒlönösen az ĂĄllomĂĄny nyilvĂĄntartĂĄsra vonatkozĂładatokat –kĂ©sedelem nĂ©lkĂŒl szolgĂĄltatni.

f) Tagok kötelesek egymĂĄssal kulturĂĄltan, udvariasan segĂ­tƑkĂ©szen egyĂŒttmƱködni.
g) Tag nem ronthatja mås tag hitelét. Köteles rendezvényeken és måshol sportszerƱen viselkedni.
h) Tilos törzskönyvvel, szårmazåsi lappal, vagy bårmely irattal visszaélni.
i) Köteles macskåit és, ha mås ållata is van, azokat is kulturåltan tartani.
j) Tilos macskĂĄt ĂŒzletszerƱen szaporĂ­tani, azokkal ĂŒzletszerƱ kereskedĂ©st folytatni. Ez vonatkozik sajĂĄt tenyĂ©sztĂ©sƱ Ă©s mĂĄstĂłl vĂĄsĂĄrolt ĂĄllatra is. Tag nagybani kereskedƑnek, viszonteladĂłnak mĂ©g alkalomszerƱen sem Ă©rtĂ©kesĂ­thet ĂĄllatot Ă©s nem lehet tagja mĂĄs ĂĄllatkereskedelemmel foglalkozĂł szervezetnek sem.
k) Tilos az ĂĄllatkĂ­nzĂĄs minden formĂĄja
l)) TisztsĂ©gviselƑ nem Ă©lhet vissza tisztsĂ©gĂ©vel
m) Tag nem rongĂĄlhatja szĂĄndĂ©kosan az egyesĂŒlet vagyonĂĄt
n) KÖTELESEK az összes, tulajdonukban levƑ macskĂĄt, akivel tenyĂ©sztenek Ă©s vagy kiĂĄllĂ­tĂĄsra jĂĄrnak, az egyesĂŒletnĂ©l belĂ©pĂ©skor illetve Ășj ĂĄllat beszerzĂ©sĂ©t követƑ 30 napon belĂŒl regisztrĂĄltatni. A regisztrĂĄciĂł dĂ­ja megegyezik a törzskönyv kiĂĄllĂ­tĂĄsĂĄnak mindenkori dĂ­jĂĄval.

13.§. AZ ELNÖKSÉG
Az Elnökség feladatai.
a) az egyesĂŒlet napi ĂŒgyeinek vitele, az ĂŒgyvezetĂ©s hatĂĄskörĂ©be tartozĂł ĂŒgyekben a döntĂ©sek meghozatala; rendezvĂ©nyek szervezĂ©se, tenyĂ©sztĂ©s szervezĂ©se, elƑadĂĄsok, tanfolyamok szervezĂ©se,
b) Az alapszabåly módosítåsok kidolgozåsa és közgyƱlés elé terjesztése, egyéb szabålyzatok megållapítåsa, módosítåsa az elnökség hatåsköre.

c) Az egyesĂŒlet tenyĂ©sztĂ©si Ă©s kiĂĄllĂ­tĂĄsi szabĂĄlyzatait a FIFE mindenkori irĂĄnymutatĂĄsa szerint kell elkĂ©szĂ­teni.

d) EgyĂ©ni elbĂ­rĂĄlĂĄs alapjĂĄn meghatĂĄrozott idƑre tagdĂ­j illetve szolgĂĄltatĂĄsmentessĂ©g adĂĄsa
e) a beszĂĄmolĂłk elƑkĂ©szĂ­tĂ©se Ă©s azoknak a közgyƱlĂ©s elĂ© terjesztĂ©se;
f) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyƱlés elé terjesztése; tagdíj éves mértékének közgyƱlés elé terjesztése.
g) az egyesĂŒleti vagyon kezelĂ©se, a vagyon felhasznĂĄlĂĄsĂĄra Ă©s befektetĂ©sĂ©re vonatkozĂł, a közgyƱlĂ©s hatĂĄskörĂ©be nem tartozĂł döntĂ©sek meghozatala Ă©s vĂ©grehajtĂĄsa;
h) az egyesĂŒlet jogszabĂĄly Ă©s az alapszabĂĄly szerinti szervei megalakĂ­tĂĄsĂĄnak Ă©s a tisztsĂ©gviselƑk megvĂĄlasztatĂĄsĂĄnak elƑkĂ©szĂ­tĂ©se;
i) a közgyƱlĂ©s összehĂ­vĂĄsĂĄnak elƑkĂ©szĂ­tĂ©se, a tagsĂĄg Ă©s az egyesĂŒlet szerveinek Ă©rtesĂ­tĂ©se;
j) az ĂŒgyvezetƑ szerv ĂĄltal összehĂ­vott közgyƱlĂ©s napirendi pontjainak meghatĂĄrozĂĄsa;
k) rĂ©szvĂ©tel a közgyƱlĂ©sen Ă©s vĂĄlaszadĂĄs az egyesĂŒlettel kapcsolatos kĂ©rdĂ©sekre;
l) az egyesĂŒlet hatĂĄrozatainak, szervezeti okiratainak Ă©s egyĂ©b könyveinek vezetĂ©se;
m) az egyesĂŒlet mƱködĂ©sĂ©vel kapcsolatos iratok megƑrzĂ©se;
ny) az egyesĂŒletet Ă©rintƑ megszƱnĂ©si ok fennĂĄllĂĄsĂĄnak mindenkori vizsgĂĄlata Ă©s annak bekövetkezte esetĂ©n az e törvĂ©nyben elƑírt intĂ©zkedĂ©sek megtĂ©tele; Ă©s
o) Az ĂŒgyvezetƑ szerv köteles a közgyƱlĂ©st összehĂ­vni a szĂŒksĂ©ges intĂ©zkedĂ©sek megtĂ©tele cĂ©ljĂĄbĂłl, ha
o.a) az egyesĂŒlet vagyona az esedĂ©kes tartozĂĄsokat nem fedezi;
o.b) az egyesĂŒlet elƑrelĂĄthatĂłlag nem lesz kĂ©pes a tartozĂĄsokat esedĂ©kessĂ©gkor teljesĂ­teni; vagy
o.c) az egyesĂŒlet cĂ©ljainak elĂ©rĂ©se veszĂ©lybe kerĂŒlt.
p. Az elnöksĂ©get az elnök sajĂĄt tevĂ©kenysĂ©gĂ©rƑl tĂĄjĂ©koztatja.
r) Az elnöksĂ©g döntĂ©seirƑl kĂ©t közgyƱlĂ©s között tĂĄjĂ©koztatja az EgyesĂŒlet tagjait.
Az ElnöksĂ©g felelƑssĂ©ge:
A vezetƑ tisztsĂ©gviselƑ az ĂŒgyvezetĂ©si tevĂ©kenysĂ©ge sorĂĄn az egyesĂŒletnek okozott kĂĄrokĂ©rt a szerzƑdĂ©sszegĂ©ssel okozott kĂĄrĂ©rt valĂł felelƑssĂ©g szabĂĄlyai szerint felel az egyesĂŒlettel szemben.

14.§ ) FELÜGYELƐ BIZOTTSÁG

A 2013 Ă©vi V. törvĂ©ny szerint akkor kötelezƑ felĂŒgyelƑbizottsĂĄgot lĂ©trehozni, ha a tagok több mint fele nem termĂ©szetes szemĂ©ly, vagy ha a tagsĂĄg lĂ©tszĂĄma a szĂĄz fƑt meghaladja.
Amennyiben a törvĂ©ny feltĂ©telei bekövetkeznek az elnök 30 napos hatĂĄridƑvel rendkĂ­vĂŒli közgyƱlĂ©st hĂ­v össze a FelĂŒgyelƑ BizottsĂĄg megvĂĄlasztĂĄsa napirendi ponttal.

15.§ FEGYELMI BIZOTTSÁG

A Fegyelmi BizottsĂĄg a közgyƱlĂ©s ĂĄltal titkos szavazĂĄssal 2/3 szĂłtöbbsĂ©ggel öt Ă©vre egyĂ©nenkĂ©nt kĂŒlön-kĂŒlön vĂĄlasztott elnökbƑl Ă©s kĂ©t tagbĂłl ĂĄllĂł testĂŒlet. TevĂ©kenysĂ©gĂ©Ă©rt a közgyƱlĂ©snek felelƑs Ă©s annak beszĂĄmolni tartozik. Feladata a Fegyelmi SzabĂĄlyzat alapjĂĄn az elsƑ fokĂș fegyelmi eljĂĄrĂĄs lefolytatĂĄsa. A fegyelmi hatĂĄrozat ellen a közgyƱlĂ©shez fellebbezĂ©snek van helye. A fegyelmi bizottsĂĄg elnöke Ă©s tagjai az egyesĂŒlet irataiba betekinthetnek a vezetƑsĂ©gtƑl informĂĄciĂłkat kĂ©rhetnek.

16.§ TENYÉSZTÉSI BIZOTTSÁG

A TenyĂ©sztĂ©si BizottsĂĄg a közgyƱlĂ©s ĂĄltal titkos szavazĂĄssal 2/3 szĂłtöbbsĂ©ggel öt Ă©vre egyĂ©nenkĂ©nt kĂŒlön-kĂŒlön vĂĄlasztott elnökbƑl Ă©s kĂ©t tagbĂłl ĂĄllĂł testĂŒlet. TevĂ©kenysĂ©gĂ©Ă©rt az ElnöksĂ©gnek felelƑs Ă©s a közgyƱlĂ©snek beszĂĄmolni tartozik. Feladata a FIFe mindenkori TenyĂ©sztĂ©si SzabĂĄlyzata alapjĂĄn a tenyĂ©sztĂ©s felĂŒgyelete. A hatĂĄrozatait az elnöksĂ©gi hatĂĄrozatokkal azonos mĂłdon hozza, ĂŒlĂ©seit szĂŒksĂ©g szerint, de legalĂĄbb egy Ă©vben egyszer tartja.

V. AZ EGYESÜLET VAGYONA GAZDÁLKODÁSA

1. Az EgyesĂŒlet vagyoni eszközei:
Az egyesĂŒlet vagyonĂĄt ĂĄllĂł, fogyĂł vagyontĂĄrgyak Ă©s pĂ©nzeszközök kĂ©pezik.
Az EgyesĂŒlet bevĂ©telei:
a) tagdĂ­jak,
b) az EgyesĂŒlet rendezvĂ©nyeinek, szolgĂĄltatĂĄsainak bevĂ©telei
c) tĂĄmogatĂĄsok
Az EgyesĂŒlet tagjai Ă©venkĂ©nti tagdĂ­jat fizetnek, melynek mĂ©rtĂ©kĂ©t a közgyƱlĂ©s ĂĄllapĂ­tja meg.

II. fejezet
Fegyelmi vĂ©tsĂ©gek, fegyelmi bĂŒntetĂ©sek
4.§.
FEGYELMI VÉTSÉGEK,
(1)
a)
Tag nem vehet részt az FH és tagjai , vagy mås szervezet, vagy személyek elleni rosszhiszemƱ tevékenységben.
b)
Tag nem ronthatja alaptalanul mås hitelét.
c)
Tag köteles rendezvényeken és måshol sportszerƱen viselkedni.
d)
Tag nem vehet rĂ©szt kutyaviadalon rĂ©sztvevƑkĂ©nt, nĂ©zƑkĂ©nt, fogadĂłkĂ©nt.
e)
Tilos TÖRZSKÖNYVVEL, vagy bĂĄrmely irattal visszaĂ©lni
f)
TILOS MACSKÁT KERESKEDƐNEK ELADNI
g)
TisztsĂ©gviselƑ nem Ă©lhet vissza tisztsĂ©gĂ©vel, nem sĂ©rthet tagsĂĄgi jogokat.
h)
Tag nem rongĂĄlhatja szĂĄndĂ©kosan az egyesĂŒlet vagyonĂĄt.
i)
Tilos az ĂĄllatok vĂ©delmĂ©rƑl Ă©s kĂ­mĂ©letĂ©rƑl szĂłlĂł 1998. Ă©vi XXVIII. törvĂ©ny elƑírĂĄsait megszegni, a macskĂĄt nem az egyesĂŒlet tenyĂ©sztĂ©si szabĂĄlyzatĂĄban leĂ­rt feltĂ©teleknek megfelelƑen tenyĂ©szteni, illetve a kedvtelĂ©sbƑl tartott ĂĄllatok tartĂĄsĂĄrĂłl Ă©s forgalmazĂĄsĂĄrĂłl szĂłlĂł 41/2010 (II. 26.) kormĂĄnyrendelet követelmĂ©nyeinek nem megfelelƑ mĂłdon tartani. Tilos az ĂĄllatot akĂĄr az Átvt. AkĂĄr a bĂŒntetƑ törvĂ©nykönyvbe ĂŒtközƑ mĂłdon kĂ­nozni.
j)
Az egyesĂŒlet tagja nem veszĂ©lyeztetheti az egyesĂŒlet cĂ©ljĂĄnak megvalĂłsĂ­tĂĄsĂĄt Ă©s az egyesĂŒlet tevĂ©kenysĂ©gĂ©t.
k)
Tag nem tanĂșsĂ­that alapszabĂĄlyt vagy egyesĂŒleti hatĂĄrozatot sĂ©rtƑ vagy az egyesĂŒlet cĂ©ljĂĄval összeegyezhetetlen tagi magatartĂĄst
l)
Az EgyesĂŒlet kizĂĄrja azt a tagot, akit bĂ­rĂłsĂĄg jogerƑs Ă©s vĂ©grehajtandĂł szabadsĂĄgvesztĂ©s bĂŒntetĂ©sre Ă­tĂ©lt Ă©s a közĂŒgyektƑl eltiltott.
m
A tagnak jogszabĂĄlyt, az egyesĂŒlet alapszabĂĄlyĂĄt vagy közgyƱlĂ©si hatĂĄrozatĂĄt sĂșlyosan vagy ismĂ©telten sĂ©rtƑ magatartĂĄsa kizĂĄrĂł ok

Tag köteles betartani a macska vĂĄsĂĄrlĂĄs, csere, fedezĂ©s, fedeztetĂ©s okĂĄn kötött szerzƑdĂ©seit

A fegyelmi vĂ©tsĂ©get elkövetƑ termĂ©szetes szemĂ©ly egyesĂŒleti tagot a fegyelmi eljĂĄrĂĄs keretĂ©ben kell felelƑssĂ©gre vonni. KivĂ©telt kĂ©pez az olyan fegyelmi vĂ©tsĂ©g, amelynĂ©l a tĂ©nyĂĄllĂĄs bizonyĂ­tott Ă©s ennek alapjĂĄn Ă­rĂĄsbeli figyelmeztetĂ©snĂ©l sĂșlyosabb fegyelmi bĂŒntetĂ©s kiszabĂĄs nem indokolt.

5.§.
Fegyelmi bĂŒntetĂ©sek
A fegyelmi bĂŒntetĂ©sek a következƑk:
a) íråsbeli figyelmeztetés
b) a FH -ban betöltött tisztsĂ©gviselĂ©stƑl törtĂ©nƑ eltiltĂĄs
c ) eltiltĂĄs a FH ĂĄltal rendezett rendezvĂ©nyeken /kiĂĄllĂ­tĂĄs, verseny, klubnap, stb./valĂł rĂ©szvĂ©teltƑl.
d) eltiltĂĄs a FH ĂĄltal nyĂșjtott kedvezmĂ©nyektƑl
e) FH bƑl való kizárás
Az elsƑ bekezdĂ©s b.), c.) pontjaiban meghatĂĄrozott fegyelmi bĂŒntetĂ©sek 6 hĂłnaptĂłl 3 Ă©vig, a d.) pontban meghatĂĄrozott fegyelmi bĂŒntetĂ©s esetĂ©n 1 Ă©vtƑl 3 Ă©vig terjedƑ idƑtartamban hatĂĄrozhatĂł meg. Az e) pontban meghatĂĄrozott, kizĂĄrĂĄs fegyelmi bĂŒntetĂ©s idƑtartama legalĂĄbb 3 Ă©v. A fegyelmi bĂŒntetĂ©s idƑtartamĂĄt, valamint letöltĂ©sĂ©nek kezdƑ Ă©s vĂ©gsƑ napjĂĄt a fegyelmi hatĂĄrozat rendelkezƑ rĂ©szĂ©ben naptĂĄri dĂĄtummal kell meghatĂĄrozni.

A tagnak jogszabĂĄlyt, az egyesĂŒlet alapszabĂĄlyĂĄt vagy közgyƱlĂ©si hatĂĄrozatĂĄt sĂșlyosan vagy ismĂ©telten sĂ©rtƑ magatartĂĄsa esetĂ©n a FH Elnöke (ellene elnökhelyettes), az eljĂĄrĂĄs folyamĂĄn az eljĂĄrĂĄs jogerƑs befejezĂ©sĂ©ig a fegyelmi alĂĄ vont tagsĂĄgi jogait hatĂĄrozatban felfĂŒggesztheti. E hatĂĄrozatok ellen jogorvoslatĂĄnak helye nincsen. Az egyesĂŒlet elnöke tagsĂĄgi jogai felfĂŒggesztĂ©sĂ©nek csak a 26.§-ban leĂ­rtak esetĂ©n van helye.
III fejezet
A FH fegyelmi szervei
6.§.
A FH fegyelmi szervei a következƑk:
a) Fegyelmi BizottsĂĄg
b) közgyƱlés
7.§.
Fegyelmi BizottsĂĄg
(1)A fegyelmi bizottsĂĄg 3 fƑs tanĂĄcsban jĂĄr el. HatĂĄrozata többsĂ©gi szavazĂĄssal jön lĂ©tre.
(2)Ha a fegyelmi bizottsĂĄgnak nincs jogi vĂ©gzettsĂ©gƱ tagja jogi szakĂ©rtƑ rĂ©szvĂ©tele az elsƑ fokĂș eljĂĄrĂĄs sorĂĄn kötelezƑ. A jogi szakĂ©rtƑt a FH elnöke (ellene elnökhelyettes) kĂ©ri fel.
8.§.
A fegyelmi bizottsĂĄg jogosult a FH tagjai ellen az elsƑfokĂș fegyelmi eljĂĄrĂĄs lefolytatĂĄsĂĄra.
9 §.
KözgyƱlés
A fegyelmi BizottsĂĄg hatĂĄrozat ellen benyĂșjtott fellebbezĂ©s elbĂ­rĂĄlĂĄsa a FH közgyƱlĂ©se jogosult
IV. fejezet
Fegyelmi eljĂĄrĂĄs
10. §.
Az elsƑfokĂș fegyelmi eljĂĄrĂĄs szabĂĄlyai
A fegyelmi eljĂĄrĂĄst a FH Elnöke-ha Ƒ az Ă©rintett akkor, elnökhelyettese – Ă­rĂĄsban rendeli el. A fegyelmi eljĂĄrĂĄs elrendelĂ©sĂ©re indĂ­tvĂĄnyt tehet a FH bĂĄrmely tagja.
11. §.
A fegyelmi eljĂĄrĂĄst fel lehet fĂŒggeszteni, ha azzal összefĂŒggƑ, mĂĄs hatĂłsĂĄgi eljĂĄrĂĄs van folyamatban. A felfĂŒggesztĂ©s idƑtartama a mĂĄs hatĂłsĂĄgi eljĂĄrĂĄs jogerƑs lezĂĄrĂĄsĂĄig ĂĄllhat fenn.